Đang tải
Khách hàng bị nhiễm bệnh (F0) cách ly điều trị ít nhất 07 ngày trong thời gian chương trình, có đơn hàng ứng tiền từ Đối Tác Tài Chính của Movi và đang tham gia bảo hiểm BẢO AN TÀI CHÍNH từ HDI

PHẠM VI XÉT

1 đơn hàng ứng tiền có bảo hiểm BẢO AN TÀI CHÍNH (Thời hạn còn hiệu lực)

QUYỀN LỢI
NHẬN BỒI THƯỜNG

1 kỳ trả góp của 1 đơn hàng ứng tiền có mua kèm bảo hiểm (Tương ứng với khoản thanh toán đến hạn gần nhất)

TRỊ GIÁ TỐI ĐA

1.500.000 VNĐ Trên 1 đơn hàng ứng tiền có mua kèm bảo hiểm)

PHẠM VI XÉT

Nhiều đơn hàng ứng tiền có bảo hiểm BẢO AN TÀI CHÍNH (Thời hạn còn hiệu lực)

QUYỀN LỢI
NHẬN BỒI THƯỜNG

1 kỳ trả góp của 2 đơn hàng ứng tiền có giá trị cao nhất có mua kèm bảo hiểm (Tương ứng với khoản thanh toán đến hạn gần nhất)

TRỊ GIÁ TỐI ĐA

3.000.000 VNĐ Trên nhiều đơn hàng ứng tiền có mua kèm bảo hiểm)

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm

 

Chứng từ chứng nhận chứng minh bị nhiễm dịch bệnh (Chi tiết xem tại website ...)

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG – THÀNH VIÊN MOVI BỊ DỊCH BỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ

15/10/2021 – 15/1/2022

Cô Vy tháng 9.2021 Ứng tiền MOVI 6.000.000 VND từ Đối tác Tài chính của MOVI và mua bảo hiểm Bảo An Tài Chính, góp trong vòng 6 tháng
Cô Vy bị F0 từ ngày 20.10.2021, cách ly điều trị tại nhà 7 ngày
Cô Vy được HDI bồi thường 1 kỳ trả góp 1,284,000 VND (*)
* Lưu ý: Số tiền này được HDI thay mặt khách hàng thanh toán trả góp cho MOVI