Đang tải

THÊM BẠN, THÊM VUI “QUÀ GẤP ĐÔI”

Đối tượng tham gia:

+ Người giới thiệu: Là thành viên MOVI, đã phát sinh giao dịch (mua sắm/ ứng tiền) với MOVI trong vòng 90 ngày gần nhất

+ Người được giới thiệu: Là khách hàng mới, chưa từng phát sinh bất kỳ giao dịch nào với MOVI

Phạm vi áp dụng: Miền Bắc & Miền Nam

Thời gian áp dụng: Từ ngày 5/9 - 30/9/2020

Điều kiện nhận thưởng:

- Khi người giới thiệu đăng ký thông tin chính xác trên landing page

- Khi người được giới thiệu ứng tiền từ 3 triệu "thành công" tại MOVI

- Thời điểm người được giới thiệu nhận được tiền giải ngân phải phát sinh sau thời gian đăng ký chương trình "Giới thiệu khách hàng mới"

Mức thưởng ưu đãi:

+ Người giới thiệu: sẽ nhận được 100K vào tài khoản saving account MOVI

+ Người được giới thiệu: sẽ nhận được voucher 100K trong lần mua sắm hàng tiếp theo (áp dụng cho sp vật lý)

Lưu ý:

- 100K sẽ được MOVI chuyển vào tài khoản saving account MOVI của người giới thiệu trong vòng 15 ngày sau khi người được giới thiệu nhận được tiền giải ngân.

- Người được giới thiệu sẽ nhận được mã voucher trị giá 100K qua SMS sau lần thanh toán đầu tiên. Voucher chỉ có thể được sử dụng một lần khi mua hàng vật lý tại MOVI.

- Các trường hợp không thỏa yêu cầu của chương trình sẽ không nhận được ưu đãi.

Hướng dẫn đăng ký:

Bước 1: Đăng ký qua đường dẫn landing page:

https://www.movi.vn/ref 

Bước 2: Điền chính xác các thông tin

"Người giới thiệu" & "Người được giới thiệu"

Bước 3: Bấm nút gửi

Bước 4: Người được giới thiệu vay thành công

Bước 5: Nhận thưởng